Nový car: Vzestup a vláda Vladimira P****a - Steven Lee Myers

Nový car: Vzestup a vláda Vladimira P****a

By Steven Lee Myers

  • Publication Date: 2016-09-09
  • Genre: Biographies & Memoirs

Book Overview

Zlomový okamžik v životě Vladimira Vladimiroviče P****a nastal na podzim roku 1989 v Drážďanech. Před místní rezidenturou KGB, kde mladý Putin sloužil, se shromáždil dav protestujících, kteří chtěli vzít nenáviděnou organizaci útokem. Bez vojenské podpory nemohl Putin budovu dlouho udržet. Rozhodl se tedy blafovat. Vyšel neozbrojen před bránu a prohlásil: „Moji vojáci mají zbraně. Vydal jsem jim rozkazy: pokud někdo vkročí do objektu, mají zahájit palbu.“ Zástup protestujících se rozešel.
Ve své knize Nový car: Vzestup a vláda Vladimira P****a předkládá americký investigativní novinář Steven Lee Myers barvitý obraz muže, který se z řadového agenta KGB vyšvihl až na vrchol vládní pyramidy – stal se ruským prezidentem. V důkladně rešeršovaných kapitolách rozebírá Putinovu rodinu a dětství, jeho kariérní růst i kontroverzní rozhodnutí v pozici prezidenta.
Výsledkem je přesvědčivý a živý psychologický portrét člověka, jehož prvotní motivací je zachování zdání autority za každou cenu, člověka, který nedává najevo slabost, který improvizuje i chladně kalkuluje a u něhož se cílevědomost váže s výkonností a flexibilitou.

„Nový car je strhujícím a nesmírně podrobným životopisem Vladimira P****a, v němž Myers zevrubným, až shakespearovským způsobem vysvětluje, proč Putin jedná právě tak, jak jedná.“ – Robert D. Kaplan, geopolitický analytik
„Velmi působivý portrét děsivě mocného autokrata.“ – Kirkus Review
„Nový car Stevena Leeho Myerse není prvním Putinovým životopisem, ale do dnešního data je životopisem nejsolidnějším. Uvážlivým a komplexním způsobem odhaluje pravou tvář jednoho z nejuzavřenějších světových vůdců.“ – Daniel Treisman, The Washington Post
„Myers předkládá obraz člověka, který přechází od jedné krize ke druhé s jediným cílem: aby z něj vyzařovala síla. Zasvěcený a detailní životopis.“ – Gal Beckerman, The New York Times Book Review
„V životopise Vladimira P****a Steven Lee Myers geniálně kombinuje vyprávěcí umění, psychologickou sondu i politickou analýzu.“ – Nina Lvovna Chruščovová, americká politoložka, pravnučka Nikity Chruščova"

Tags : Read Nový car: Vzestup a vláda Vladimira P****a PDF / ePub by Steven Lee Myers, Download Nový car: Vzestup a vláda Vladimira P****a Steven Lee Myers PDF E-BOOK , Nový car: Vzestup a vláda Vladimira P****a Steven Lee Myers Mobipocket (.mobi), Nový car: Vzestup a vláda Vladimira P****a Steven Lee Myers AUDIOBOOK (.cdplay), Nový car: Vzestup a vláda Vladimira P****a by Steven Lee Myers Plain text (.txt) , Nový car: Vzestup a vláda Vladimira P****a book review , Download Steven Lee Myers's book MOBI, free ebook apk free download, Nový car: Vzestup a vláda Vladimira P****a (.zip) e-book, Nový car: Vzestup a vláda Vladimira P****a Steven Lee Myers PDF Large Print (.pdf), Nový car: Vzestup a vláda Vladimira P****a Steven Lee Myers eReader (.pdb), Biographies & Memoirs JAR file