Książę - Niccolò Machiavelli

Książę

By Niccolò Machiavelli

  • Publication Date: 2015-02-01
  • Genre: Politics & Current Events

Book Overview

Książę (Il principe, 1513, wyd. 1532) – najsłynniejsze dzieło Niccolò Machiavellego, jedna z najważniejszych pozycji w dziejach filozofii politycznej, poradnik strategii utrzymania władzy, źródło doktryny politycznej zwanej makiawelizmem.
Napisana około roku 1513, a wydana dopiero w 1532, kilka lat po śmierci Machiavellego, książka jest zbiorem przykładów i analiz działań bardziej i mniej wybitnych władców w historii, zwłaszcza zaś współczesnego Machiavellemu Cezara Borgii. Nie bez wpływu na charakter zamieszczanych w niej uwag są doświadczenia Machiavellego z czasów republiki, m in. spalenie na stosie Savonaroli.
Książkę Machiavelli zadedykował wnukowi i imiennikowi Wawrzyńca Wspaniałego, Wawrzyńcowi (Lorenzo) de' Medici (zm. 1519). Była próbą wkupienia się w łaski Medyceuszy po upadku wrogiej im Republiki Florenckiej (1512), w której władzach Machiavelli zajmował wysoką pozycję. W zamyśle autora służyć miała jako przewodnik i zbiór wskazówek dla księcia (władcy), który podjąłby próbę zjednoczenia rozbitych ówcześnie na kilkanaście małych księstw renesansowych Włoch.
Książę jest poradnikiem skutecznego sprawowania władzy. Przy czym jest to cel nadrzędny, który usprawiedliwia podejmowanie działań nieetycznych o tyle, o ile okazały się one skuteczne w jej utrzymaniu.

Tags : Read Książę PDF / ePub by Niccolò Machiavelli, Download Książę Niccolò Machiavelli PDF E-BOOK , Książę Niccolò Machiavelli Mobipocket (.mobi), Książę Niccolò Machiavelli AUDIOBOOK (.cdplay), Książę by Niccolò Machiavelli Plain text (.txt) , Książę book review , Download Niccolò Machiavelli's book MOBI, free ebook apk free download, Książę (.zip) e-book, Książę Niccolò Machiavelli PDF Large Print (.pdf), Książę Niccolò Machiavelli eReader (.pdb), Politics & Current Events JAR file